ЗЕМЛЕРОБСТВО

Електронний підручник

Головна

Теоретичні відомості

Навчальна програма

Список використаних джерел

Глосарій

Укладачі

Глосарій

 

 

А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ь  Ю  Я

 

А

Автотрофизелені рослини які створюють органічну речовину з вуглекислого газу, води та мінеральних солей в результаті фотосинтезу.

 

Б

Багаторічні це рослини життєвий цикл яких триває понад два роки. Після дозрівання насіння, відмирає лише надземна частина рослини а підземні органи живуть довго, щорічно відновлюючи плодоносні стебла.

Боронування захід поверхневого обробітку грунту з метою мілкого розпушення кришення знищення грунтової кірки, знищення проростків бур’янів, та покращення повітряного режиму.

Бур’яни – це дикорослі рослини які пригнічують культурні рослини ,знижують їх врожайність та погіршують якість продукції.

 

В

Весняний або ранній парполе основний обробіток на якому проводять навесні у рік парування поля.

Вид сівозміни - це різновидність сівозмін певного типу, що відрізняються співвідношенням сільськогосподарських культур і парів.

Вітрова ерозія це фізичне руйнування грунту, що спричиняється сильними вітрами.

Водна ерозіяце змивання та розмивання ґрунтів внаслідок поверхневого стоку весняних, дощових та зливних вод.

 

Г

Гербіциди це хімічні сполуки ,які знищують бур’яни і не пошкоджують культурні рослини.

 

Ґ

Ґрунтова картаграфічне зображення на картографічній основі в певному масштабі просторового розміщення ґрунтових різниць на будь-якій території.

Ґрунтоутворенняце процес,який здійснюється в результаті взаємодії маси материнської породи із живими організмами та елементами атмосфери.

 

Д

Дворічні – рослини повний життєвий цикл яких проходить за два роки. Сходи з’являються навесні , протягом літа залишаються у вигляді розетки, після перезимівлі утворюють стебла та плодоносять.(будяк,буркун,морква дика, синяк звичайний, лопух).

Деградація грунтівце зниження їхньої родючості або втрата властивостей (засолення, змиви, розмиви, заболочення, забруднення).

Дискування захід поверхневого обробітку грунту дисковими знаряддями з метою знищення бур’янів подрібнення дернини та рослинних решток.

 

Е

Ерозія грунту - механічне руйнування його під дією води або вітру.

Ефемери екологічна група трав'янистих однорічних рослин, що переважно ростуть у степах та пустелях і завершують повний цикл розвитку за дуже короткий і як правило, вологий період року. 

 

З

Зайнятий парце поле на якому вирощуються парозаймаючі культури.

Закони землеробстваце є вираження законів природи, що виявляються в результаті діяльності людини по вирощуванню с-г культур.

Землеробствоце наука про раціональне використання землі, на основі обробітку грунту та захисту його від ерозії, з метою вирощування культур та отримання високих і стабільних врожаїв.

Зимуючірослини які в разі ранніх весняних сходів – закінчують вегетацію влітку цього самого року, а пізніх сходів – після перезимівлі вже наступного року (талабан польовий, сокирки польові, ромашка дика).

Зональні системи землеробства системи землеробства, які враховують ґрунтово-кліматичні умови, передбачають ефективне використання не тільки ріллі, а й усіх без винятку сільськогосподарських угідь.

Зяб пізнійполе на якому оранку проводять наприкінці осені.

Зяб раннійполе на якому оранку проводять в літні місяці.

 

К

Карантинні бур’янидо них відносяться рослини з різних біологічних груп, що не дуже поширені але завдають великої шкоди с-г.

Карантинні заходице заходи спрямовані на запобігання занесенню на поля шкідливих, відсутніх або повністю обмежених на певній території бур’янів

Комбінований до нього входять такі заходи: обробіток дисковими лущильниками на глибину 6-8см або важкими дисковими боронами; повторне лущення на 10-12см під час відростання розеток бур’янів чи культиваторами плоскорізами в агрегаті з бороною та кільчасто – шпоровим котком у посушливу погоду.

Кореневищні розмножуються за допомогою підземних стебел (пирій повзучий, деревій звичайний, хвощ польовий).

Коренепаросткові добре розмножуються вегетативним способом за допомогою кореневих паростків. ( берізка польова,осот польовий, гірчак рожевий)

Кормові сівозмінипризначені для вирощування кормових культур, для соковитих і грубих кормів.

Коткування захід поверхневого обробітку грунту котками для ущільнення верхнього шару, подрібнення брил, з метою створення умов для неглибокого і рівномірного загортання насіння, руйнування грунтової кірки та зменшення випаровування вологи.

Кулісний парце чистий пар на якому окремими рядами або смугами впоперек пануючих вітрів вирощують протягом літньо – осіннього періоду рослини високорослих культур. Використовується як захід для снігозатримання.

Культивація захід поверхневого обробітку культиваторами, з метою розпушення, кришення, вирівнювання поверхні, часткового перемішування та підрізання вегетуючих бур’янів.

 

Л

Ланкою сівозміниназивають частину сівозміни яка складається з 2-3 культур або чистого пару і однієї з культур.

 

М

Мало річніце зелені рослини, які розмножуються лише насінням, що достигає в кінці першого дворічного життєвого циклу з наступним відмиранням надземних та підземних органів.

Монокультурою називають єдину культуру ,яку вирощують у господарстві на всій площі орних земель.

 

Н

Напівпаразити це рослини здатні до самостійного фотосинтезу, але використовують ксилемний сік рослини – хазяїна.

Напівпаровий зяблевий обробітоквключає лущення стерні, ранню оранку в агрегаті з котком чи важкою бороною, та одну – дві культивації ріллі по мірі проростання бур’янів. Напівпаровий обробіток ефективний у районах достатнього зволоження. Назва напівпаровий – виходить з того, що на чистих парах систематичний обробіток проводять з весни до осені, а за напівпарового – лише з кінця літа і до осені.

 

О

Обробіток грунтуце механічна дія на грунт робочих органів с-г машин та знарядь для створення найкращих умов вирощування с-г культур.

Овочеві сівозмінице такий тип сівозміни, за якого овочеві культури займають більшу частину площі (огірки, кабачки, томати).

Озимі це рослини осінньої вегетації. Вони зимують у фазі куща і завершують розвиток наступного року.

Окультуренняце процес зміни важливих природних властивостей грунту, з застосуванням таких заходів( внесення добрив, вапнування, гіпсування, зрошення, осушення, боротьба з бур’янами та шкідниками).

Оранка це основний обробіток грунту під час якого грунт обертається кришеться, а також підрізаються бур’яни та загортаються добрива.

Основним обробіткомназивають перший найбільш глибокий обробіток грунту після збору попередників.

 

П

Пар це поле, на якому не вирощуються с-г культури, але його якісно та вчасно обробляють і знищують бур’яни.

Паразити це не зелені рослини які не здатні до фотосинтезу а поживні речовини використовують з рослини-хазяїна ,зберігаючи її життя до закінчення свого життєвого циклу.

Парозаймаюча культураце культури які збираються на зелену масу чи сіно до першої половини літа.

Повзучі рослини з вегетативним способом розмноження (гусячі лапки, жовтець).

Покращений зяблевий обробітокце зяблевий обробіток після попередників раннього строку збирання, який включає, крім лущення та основного обробітку грунту, додаткові заходи з поверхневого обробітку грунту. З метою знищення бур’янів у літньо-осінній період. Залежно від кліматичних умов та наявності бур’янів застосовують один із варіантів покращеного обробітку ( напівпаровий чи комбінований).

Польові сівозмінисівозміни призначені для вирощування переважно зернових, технічних культур та картоплі.

Попередник с-г культура або пар, що займали поле перед сівбою наступної культури.

Потенційна родючістьвизначається відповідним запасом поживних речовин у грунті і показує ступінь забезпечення грунту елементами живлення.

Прийом обробіткуце одноразова дія на грунт робочими органами.

Природна родючістьстворюється в грунті в результаті природних процесів ґрунтоутворення.

 

Р

Рекультивація земель - це комплекс заходів щодо відновлення земель, які були порушені в результаті добування корисних копалин та проведення інших робіт пов’язаних з порушенням цілісності грунтового покриву.

Родючість грунту характеристика ґрунту, що визначає його здатність підтримки великої кількості рослинного життя, термін найчастіше використовується для опису земель сільськогосподарського призначення.

Ротація сівозміниперіод протягом якого с-г культура і пар проходить через кожне поле ,відповідно до схеми сівозміни.

 

С

Сидеральний парполе на якому вирощуються культури (сидерати) на зелене добриво.

Сівозміна це чергування с-г культур в часі і на території, але рідше – тільки в часі.

Сільськогосподарська культура вид рослин які вирощуються на с-г угіддях з метою виробництва рослинницької продукції.

Спеціальними сівозмінаминазиваються сівозміни в яких вирощуються культури, що потребують спеціальних умов і агротехніки.

Стрижнекориневі мають довгий та товстий корінь і обмежену здатність до вегетативного розмноження. (кульбаба , петрові батоги, щавель лікарський)

Структура посівних площце співвідношення посівних площ окремих с-г культур, до загальної площі ріллі в господарстві.

Схема сівозміниперелік с-г культур у порядку їх чергування. Складається схема сівозміни на основі структури посівних площ.

 

Ч

Чистий пар це поле на якому нічого не вирощується але його обробляється з метою знищення бур’янів та нагромадження вологи та поживних речовин.

Чорний парполе на якому основний обробіток грунту проводять в літньо - осінній період в рік збирання попередника (оранку проводять кінець серпня початок вересня).

 

Ш

Штучна родючістьстворюється в результаті використання грунту як основного засобу с-г виробництва.

 

Я

Ярі раннінасіння проростає рано навесні, рослина плодоносить і відмирає цього ж року.

Ярі пізнінасіння проростає при стійкому прогріванні грунту, плодоносять і відмирають цього самого року в другій половині літа ( вівсюг звичайний, гірчиця польова, гречка витка, редька дика).

На початок