ЗЕМЛЕРОБСТВО

Електронний підручник

Головна

Теоретичні відомості

Навчальна програма

Список використаних джерел

Глосарій

Укладачі

Список використаних джерел

 

 

1. Атлас грунтів України, Урожай 1979р. 160 с.

2. Веселовський, Лисенко А.К., Манько Ю.П. Атлас визначник бур’янів, 1988р.

3. Ґудзь В.П, Лісова А. П, Андрієнко В.О „Землеробство з основами ґрунтознавства і агрохімії” –К, Вища шк. 1995р.

4. Ґудзь В.П., Будьонний Ю.В. Землеробство –К. Вища школа, 1991р.

5. Ещенко В.О. Загальне землеробство К. Урожай 1995р.

6. Журнали „Агроном” „Пропозиція”

7. Кравченко М.С. Землеробство –К, Либідь 2002

8.Кравченко М.С. Практикум із землеробства –К, Мета , 2003р.

9. Крикунов В.Г. Грунти і їх родючість К. Вища школа. 1993р – 375с.

10. Мисик Г.А., Куліковський Б.Б. Основи меліорації а ландшафтознавства: Посібник. – Київ: Фірма «ІНКОС», 2005.

11. Назаренко І.І., Польчина С.М, Ґрунтознавство з основами геології: підручник. Чернівці – Книги ХХ1, 2006р. – 504с.

12. Шкварук М.М., Делеменчук Д.І. Ґрунтознавство, –К. Вища школа, 1976р.

 

 

Інтернет ресурси

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Меліорація

https://uk.wikipedia.org/wiki/Полісся

http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/4774/3/ZNAEU_2011_83.pdf

http://www.ukraine.fibl.org/fileadmin/documents-ukraine/Booklets/Zemlja_A4.pdf

http://culonline.com.ua/Books/Zemlerobstvo-Gudz2010.pdf

http://www.studmed.ru/yeschenka-vo-red-zagalne-zemlerobstvo-pdruchnik_1089eaf1e5b.html

На початок