ЗЕМЛЕРОБСТВО

Електронний підручник

Головна

Теоретичні відомості

Навчальна програма

Список використаних джерел

Глосарій

Укладачі

ЗМІСТ

 

ВСТУП

Розділ 1. НАУКОВІ ОСНОВИ СУЧАСНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА

1.1. Умови життя сільськогосподарських рослин і способи їх регулювання

1.2. Родючість грунту та шляхи її відновлення в сучасному землеробстві

1.3. Поняття про рекультивацію земель

 

Розділ 2. БУР’ЯНИ ТА БОРОТЬБА З НИМИ

2.1. Біологічні особливості та класифікація бур’янів

2.2. Заходи боротьби з бур’янами

 

Розділ 3. СІВОЗМІНИ

3.1. Агрономічне і організаційно-економічне значення сівозмін

3.2. Попередники сільськогосподарських  культур у сівозмінах різних зон України

3.3. Класифікація і принцип побудови сівозмін

3.4. Проектування і освоєння сівозмін

 

Розділ 4. ОБРОБІТОК ГРУНТУ

4.1. Наукові основи, завдання обробітку грунту

4.2. Енергозберігальна спрямованість обробітку грунту в екологічному землеробстві

4.3. Система обробітку грунту під ярі культури

4.4. Система обробітку грунту під озимі культури

4.5 Обробіток грунту на меліорованих та заново освоюваних землях

4.6 Контроль якості основних видів польових робіт

 

Розділ 5. АГРОТЕХНІЧНІ ОСНОВИ ЗАХИСТУ ОРНИХ ЗЕМЕЛЬ ВІД ЕРОЗІЇ

5.1. Агротехнічні основи захисту орних земель від ерозії

 

Розділ 6. ЗОНАЛЬНІ СИСТЕМИ ЗЕМЛЕРОБСТВА

6.1. Наукові основи систем землеробства

6.2. Розробка і освоєння зональних систем землеробства

На початок