ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВА

Електронний підручник

 

Головна

Теоретичні відомості

Тести

Практичні роботи

Глосарій

Список використаних джерел

Навчальна програма

Укладачі

ЗМІСТ

 

1. Практична робота 1. Формування капіталу підприємства

2. Практична робота 2. Фінансові аспекти формування та використання необоротних активів

3. Практична робота 3. Оборотні активи та джерела їх формування

4. Практична робота 4. Організація грошових розрахунків підприємства

5. Практична робота 5. Доходи, витрати, фінансові результати та їх використання

6. Практична робота 6. Оподаткування підприємств

7. Практична робота 7. Кредитування підприємств

8. Практична робота 8. Фінансове планування на підприємствах

9. Практична робота 9. Оцінювання фінансового стану підприємства

10. Практична робота 10.фінансова санація і банкрутство підприємств

На початок