ПРОТИЕРОЗІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕРИТОРІЇ

Електронний підручник

Головна

Теоретичні відомості

Глосарій

Словник землевпорядника

Додатки

Навчальна програма

Список використаних джерел

 

Укладачі

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

1. Земельний кодекс України. – Львів : Українські технології, 2010. – 80с.

2. Про землеустрій : Закон України // Землевпорядний вісник. – №3. – Київ, 2003. 15 – 26с.

3. Про державний контроль за використанням та охороною земель : Закон України, 2003.

4. Про охорону земель : Закон України від 19 червня 2003р. №962 – IV

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004р. №681 (6812004-п) «Про Порядок здійснення природно-сільськогосподарського, еколого-економічного, протиерозійного та інших видів районування (зонування) земель».

6. Наказ Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення ерозійного районування (зонування) земель 28.12.2004р. №420.

7. Волков С. Н. Землеустройство. Землеустроительное проектирование. Внутрихозяйственное землеустройство. – Москва.: Колос, 2001. – 481– 493с.

8. Гендельман М. А. Землеустроительное проектирование. – М.: Агропромиздат, 1986. – 383 – 396с.

9. Казимир П. Г. Противоерозионная Организация територии.Львов, 1988. – 125с.

10.   Кравченко М.С., Злобін Ю.А., Царенко О.М. Землеробство – К.: Либідь, 2002. – С.427 – 467.

11.   Новаковський Л.Я. Справочник по землеустройству. – К.: Урожай, 1989. – С. 179 – 221.

12.   Мисик Г.А., Куліковський Б.Б. Основи меліорації і ландшафтознавства: Посібник. – Київ: Фірма «ІНКОС», 2005. – С. 345 – 443.

13.   Пастернак П.С. Довідник з агролісомеліорації. – К.: Урожай, 1988. – С. 135 – 142.

14.   Примак І.Д., Ґудзь В.П. Ерозія та дефляція ґрунтів заходи боротьби з ними. Біла Церква, 2001. – 391 С.

15.   Третяк А.М. Землевпорядне проектування: теоретичні основи і територіальний землеустрій: Навч. посібник. – К.: Вища освіта, 2006. – С. 95 – 133.

16.   Шикула М.К., Ігнатенко О.Ф. Охорона ґрунтів – 2-ге вид. випр. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2004. – 398 С.

 

 

На початок