ПРОТИЕРОЗІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕРИТОРІЇ

Електронний підручник

Головна

Теоретичні відомості

Глосарій

Словник землевпорядника

Додатки

Навчальна програма

Список використаних джерел

Укладачі

ЗМІСТ

 

Вступ

Розділ 1 Загальні відомості про комплекс протиерозійних заходів

1.1 Протиерозійна організація території

1.1.1.Землевпорядні вишукування на території господарства.

1.1.2.Причини виникнення і розвитку осередків ерозії.

1.1.3.Підготовчі роботи.

1.1.4. Аналіз причин і оцінка факторів ерозії ґрунтів.

1.2 Основні принципи і способи захисту ґрунтів від ерозії

1.2.1.Закономірності розвитку ерозійних процесів і поширення еродованих ґрунтів.

1.2.2.Суть, форми прояву і види ерозії ґрунтів.

1.2.3.Формування і характеристика гідрографічної мережі.

1.2.4.Формування і класифікація сучасного рельєфу.

1.2.5.Класифікація ґрунтів за еродованістю і закономірності поширення еродованих ґрунтів.

1.2.6.Фактори, що визначають виникнення і розвиток ерозійних процесів.

1.3 Обґрунтування та оцінювання протиерозійного комплексу

1.3.1.Обґрунтування та оцінювання ефективності комплексу протиерозійних заходів.

1.3.2.Оцінювання ерозійної небезпеки території господарства.

1.3.3.Вимоги до проектування сівозмін у господарствах з розвиненою ерозією ґрунтів.

1.3.4.Комплекс проти ерозійних заходів: організаційно господарських, агротехнічних, лісомеліоративних і гідротехнічних.

1.4 Організація угідь і сівозмін в умовах ерозії ґрунтів

1.4.1.Принципи протиерозійної організації території.

1.4.2.Схеми протиерозійних заходів і схеми землевпорядкування.

1.4.3.Проекти внутрішньогосподарського землевпорядкування.

1.4.4.Організація угідь і сівозмін.

Розділ 2 Агроландшафтна організація території

2.1 Основні положення прикладного аналізу і облік природних (ландшафтних) умов організації території

2.1.1.Методологічні питання формування агроландшафтів під час землеустрою.

2.1.2.Основні положення аналізу ландшафтів.

2.1.3.Значення і послідовність еколого-ландшафтної організації території.

2.1.4.Покомпонентний облік ландшафтних особливостей під час розробки проектів землеустрою.

2.2 Агроландшафтна організація території

2.2.1.Виділення елементарних ландшафтно-екологічних територіальних одиниць (ЕЛЕТО).

2.2.2.Порядок виділення еколого-ландшафтних мікрозон

2.2.3.Особливості внутрігосподарської організації території сільськогосподарських підприємств на еколого-ландшафтній основі.

2.2.4.Формування елементів біоцентрично-мережевої структури природних угідь.

2.2.5.Організація системи сівозмін на принципах динамічності.

Розділ 3 Агролісомеліоративна організація території

3.1 Агролісомеліоративні протиерозійні заходи

3.1.1.Види та сиситеми насаджень для боротьби з водною ерозією ґрунтів.

3.1.2.Добір деревних та чагарникових порід, типи їх змішування та розміщення.

3.1.3.Площа пісків та їх розміщення в Україні.

3.1.4.Господарське значення пісків та піщаних земель.

3.1.5.Характерні типи пісків.

3.1.6.Характеристика рельєфу та ґрунтів на пісках.

3.1.7.Закріплення пісків травами.

3.1.8.Механічне закріплення рухомих пісків.

3.1.9.Заліснення пісків.

3.1.10.Розвиток ерозії на гірських територіях.

3.1.11.Несприятливі фактори гірських територій.

3.1.12.Види селевих потоків. Причини виникнення селевих потоків.

3.1.13.Заходи, спрямовані проти селевих потоків.

3.1.14.Лісомеліоративний фонд гірського Криму.

 

На початок