ЗАГАЛЬНА БІОХІМІЯ

Електронний посібник

Головна

Теоретичні відомості

Додатки

Список використаних джерел

Укладачі

ЗМІСТ

1. Вступ. хімічний склад організмів

1.1.   Предмет і завдання біохімії як науки

1.2.   Історія розвитку біохімії

1.3.   Значення біохімії для харчової промисловості

1.4.   Поняття про живий організм як єдину функціональну одиницю

1.5.   Живлення як основа життєдіяльності

2.  Вода і мінеральні речовини

2.1. Вода – основа життя та її фізико-хімічні властивості

2.2. Роль води в харчових виробництвах

2.3. Мінеральні речовини, їх класифікація, характеристика та значення для здорового харчування

2.4. Значення мінеральних речовин у харчових виробництвах

3. Вуглеводи

1. Вуглеводи, їх характеристика, функції

2. Класифікація, будова та властивості моносахаридів, дисахаридів та полісахаридів

3. Харчові виробництва як основна сфера використання вуглеводів

4. Ліпіди

1.Характеристика та історія виникнення.

2.Класифікація і функції ліпідів.

3.Значення ліпідів  в харчуванні та  промисловості.

5.     Білки та нуклеїнові кислоти

1.Характеристика та класифікація білків, їх амінокислотний склад

2.Будова і властивості нуклеїнових кислот

3.Значення білків і продуктів їх розпаду в харчових виробництвах

6. Рослинні речовини вторинного походження

1.Характеристика і значення речовин вторинного походження

2.Органічні кислоти, їх значення і функції

3. Класифікація і характеристика фенольних сполук

4. Походження і значення дубильних речовин, глікозидів, аклкалоїдів та ефірних масел і смол

5. Фітонциди, їх роль у підтримці імунітету людини

На початок