ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ ПТИЦІ

Електронний посібник

Головна

Теоретичні відомості

Список використаних джерел

Укладачі

Список використаних джерел

 

 

1. Абрамов А. В. Епізоотологічні особливості грипу птахів в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук: спец. 16.00.08 : «Епізоотологія та інфекційні хвороби»/ А. В. Абрамов. – Київ, 2008. – 21 с.

2. Алиев А. С. Реовирусная инфекция птиц / А. С. Алиев // Ветеринария. – 2002. – № 1. – С. 53-57.

3. Алієв А. С. Профілактика інфекційної бурсальної хвороби у промисловому птахівництві / А. С. Алієв // Ветеринарна медицина України. – 2009 – № 2. – С. 14-17.

4. Апатенко В. М. Вирусные инфекции сельскохозяйственных животных / В. М. Апатенко. – Харьков : ХГЗВА, 2003. – 188 с.

5. Бабкін А. Ф. Інфекційний ларинготрахеїт птиці / А. Ф. Бабкін. – Київ : Урожай, 1975. – 88 с.

6. Болезни птиц : учеб. пособ. / [Бессарабов Б. Ф., Мельникова И. И., Сушкова Н. К., Садчиков С. Ю.]. – [2-е изд. стер.]. – Санкт-Петербург : Лань, 2009. – 448 с.

7. Бортюк Я. Хвороба Марека : основні моменти профілактики / Я. Бортюк // Ветеринарна медицина України. 2002. – № 5. – С. 27-28.

8. Ветеринарні імунобіологічні засоби : довідник / за ред. А. М. Головка, В. О. Ушкалова. – Харків : НТМТ, 2012. – С. 684.

9. Диагностика, профилактика и лечение инфекционных заболеваний птиц / [Борисов А. В., Дрыгин В. В., Ирза В. И. и др.]. – Владимир : ФГУ ВНИИЗЖ, 2003. – 64 с.

10. Довідник з хвороб птиці / за ред. Германа В. В., Вербицького П. І., Стегнія Б. Т. – Харків, 2002. – 296 с.

11. Кампилобактериоз / [Чайка Н. А., Блайзер М. Дж., Бутлер Ж. П. и др.]. – Москва : Медицина, 1988. – 352 с.

12. Кэлнек Б. У. Болезни домашней и сельскохозяйственной птицы / Б. У. Кэлнек. – Москва : Аквариум, 2003. – 1232 с.

13. Коровин  Р. Н. Лабораторная диагностика болезней птиц : справочник / Коровин Р. Н., Зеленский В. П., Трошева Т. А. – Москва : Агропромиздат, 1989. – 256 с.

14. Планування ветеринарних заходів : навч. посіб. / Крнієнко Л. М., Корнієнко Л. С., Ярчук Б. М. ; за ред. Л. М. Корнієнко. – Київ : Центр учбової літ-ри, 2010. – 320 с.

15. Мишанин Ю. Ф. Справочник по инфекционным болезням животных / Ю. Ф. Мишанин. – Ростов-на-Дону : Март, 2002. – С. 398-413.

16. Определитель бактерий Берджи / [Дж. Хоулт, Н. Криг, П. Снит и др.] ; пер. с англ. – Москва : Мир, 1997. – Т.1. – С. 44-64.

17. Перспективи удосконалення профілактики вірусних інфекцій у птахівництві / [Герман В., Ольховик Л., Бабкін В. та ін.] // Ветеринарна медицина України. – 1999. – № 2. – С. 12-14.

18. Рекомендації з діагностики, заходів боротьби та профілактики кампілобактеріозу птиці : метод. вказівки / [Вербицький П. І., Березовський А. В., Фотіна Т. І. та ін.]. – Київ : ВЕТІНФОРМ, 2004. – 28 с.

19. Респираторный микоплазмоз кур: как определить степень  инфицирования стада / [Мондрусова Т. А., Молев А. И., Великанов В. И., Махова В. И.] // Ветеринарный консультант. – 2003. – №4 (52), февраль. –    С. 5-6.

20. Справочник по болезням сельскохозяйственной птицы / [Байдевлятов А. Б., Бессарабов Б. Ф., Ольховик Л. А. и др.] ; под ред. А. Б. Байдевлятова. – Киев : Урожай, 1992. – 200 с.

21. Стегній  Б. Т. Забезпечення епізоотичного благополуччя птахо-господарств України щодо інфекційної бурсальної хвороби / [Стегній Б. Т., Потрясаєва О. О., Музика Д. В. та ін.] // Збірн. наук. праць ХДЗВА «Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини». –Харків, 2015. – В. 30. – Ч. 2. – С. 157-164.

22. Факторні хвороби сільськогосподарських тварин / [Литвин В. П., Олійник Л. В., Корнієнко Л. Є. та ін.] ; за ред. В. П. Литвина, Л. Є. Корнієнка. – Біла Церква, 2002. – 342 с.

23. Фотіна Т. І. Умовно-патогенні мікроорганізми та інфекції птиці, які вони викликають / Т. І. Фотіна. – Суми, 2001. – 104 с.

24. Хронічні інфекційні хвороби тварин / [Корнієнко Л. Є. та ін.] ; за ред. В. О. Бусола, Л. Є. Корнієнка. – Біла Церква, 2009. – 291 с.

25. Infectious bronchitis / [H. Van Roekel et al.] // Am. J. Vet. Res.  – 1951. – Vol. 12. – P. 140–146.

 

Інформаційні ресурси

 

 

1. http://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1013&context=zoonoticspub

2. http://www.msdvetmanual.com/poultry/aspergillosis/overview-of-aspergillosis-in-poultry

3. 2012 . Intervet International B.V. a subsidiary of Merck & Co., Inc.

4. http://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1013&context=zoonoticspub

5. http://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1013&context=zoonoticspub

6. http://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1013&context=zoonoticspub

7. http://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1013&context=zoonoticspub

8. http://www.msdvetmanual.com/poultry/duck-viral-hepatitis/overview-of-duck-viral-hepatitis

9. http://www.msdvetmanual.com/poultry/duck-viral-hepatitis/overview-of-duck-viral-hepatitis

10. http://www.msdvetmanual.com/poultry/fowlpox/fowlpox-in-chickens-and-turkeys

11. http://www.msdvetmanual.com/poultry/fowlpox/fowlpox-in-chickens-and-turkeys

12. http://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1013&context=zoonoticspub

13. http://www.msdvetmanual.com/poultry/fowlpox/fowlpox-in-chickens-and-turkeys

14. 2010, Picture book of infectious poultry diseases, www.fao-ectad-gaborone.org

15. 2010, Picture book of infectious poultry diseases, www.fao-ectad-gaborone.org

16. http://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1013&context=zoonoticspub

17. http://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1013&context=zoonoticspub

18. http://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1013&context=zoonoticspub

19. https://issuu.com/mohamedelariny/docs/pathologyavidis

20. http://www.msdvetmanual.com/poultry/fowlpox/fowlpox-in-chickens-and-turkeys21.

21. https://issuu.com/mohamedelariny/docs/pathologyavidis

22. http://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1013&context=zoonoticspub

23. 2012, Intervet International B.V. a subsidiary of Merck & Co., Inc.

24. http://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1013&context=zoonoticspub

25. http://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1013&context=zoonoticspub

26. https://issuu.com/mohamedelariny/docs/pathologyavidis

27. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/93/Adenovirus_sito.png/240px-Adenovirus_sito.png

28. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4405693/figure/F1/

29. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4405693/figure/F3/

30. 2012, Intervet International B.V. a subsidiary of Merck & Co., Inc.

31. https://issuu.com/mohamedelariny/docs/pathologyavidis

32. http://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1167&context=zoonoticspub

33. http://gamapserver.who.int/mapLibrary/app/searchResults.aspx

34. http://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1013&context=zoonoticspub

35. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1750-2659.2009.00084.x/full

36. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1750-2659.2009.00084.x/full

37. 2010, Picture book of infectious poultry diseases, www.fao-ectad-gaborone.org

38. 2010, Picture book of infectious poultry diseases, www.fao-ectad-gaborone.org

39. http://www.msdvetmanual.com/poultry/avian-influenza/overview-of-avian-influenza

40. http://www.msdvetmanual.com/poultry/avian-influenza/overview-of-avian-influenza

41. 2010, Picture book of infectious poultry diseases, www.fao-ectad-gaborone.org

42. https://issuu.com/mohamedelariny/docs/pathologyavidis

43. https://issuu.com/mohamedelariny/docs/pathologyavidis

44. 2010, Picture book of infectious poultry diseases, www.fao-ectad-gaborone.org

45. 2010, Picture book of infectious poultry diseases, www.fao-ectad-gaborone.org

46. 2010, Picture book of infectious poultry diseases, www.fao-ectad-gaborone.org

47. 2012, Intervet International B.V. a subsidiary of Merck & Co., Inc

48. 2010, Picture book of infectious poultry diseases, www.fao-ectad-gaborone.org

49. http://www.msdvetmanual.com/poultry/infectious-bursal-disease/overview-of-infectious-bursal-disease-in-poultry

50. 2010, Picture book of infectious poultry diseases, www.fao-ectad-gaborone.org

51. https://en.wikipedia.org/wiki/Infectious_bursal_disease#/media/File:Boursite_2_bo%C3%BBsses.jpg

52. 2010, Picture book of infectious poultry diseases, www.fao-ectad-gaborone.org

53. http://www.msdvetmanual.com/poultry/infectious-bursal-disease/overview-of-infectious-bursal-disease-in-poultry

54. https://issuu.com/mohamedelariny/docs/pathologyavidis

55. 2010, Picture book of infectious poultry diseases, www.fao-ectad-gaborone.org

56. https://issuu.com/mohamedelariny/docs/pathologyavidis

57. https://issuu.com/mohamedelariny/docs/pathologyavidis

58. 2012, Intervet International B.V. a subsidiary of Merck & Co., Inc.

59. 2010, Picture book of infectious poultry diseases, www.fao-ectad-gaborone.org

60. http://www.msdvetmanual.com/poultry/infectious-bronchitis/overview-of-infectious-bronchitis-in-poultry

61. 2012, Intervet International B.V. a subsidiary of Merck & Co., Inc.

62. http://www.msdvetmanual.com/poultry/infectious-bronchitis/overview-of-infectious-bronchitis-in-poultry

63. https://issuu.com/mohamedelariny/docs/pathologyavidis

64. 2010, Picture book of infectious poultry diseases, www.fao-ectad-gaborone.org

65. http://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1013&context=zoonoticspub

66. https://issuu.com/mohamedelariny/docs/pathologyavidis

67. http://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1013&context=zoonoticspub

68. http://www.msdvetmanual.com/poultry/avian-encephalomyelitis/overview-of-avian-encephalomyelitis

69. http://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1013&context=zoonoticspub

70. https://issuu.com/mohamedelariny/docs/pathologyavidis

71. 2012, Intervet International B.V. a subsidiary of Merck & Co., Inc.

72. https://issuu.com/mohamedelariny/docs/pathologyavidis

73.http://www.msdvetmanual.com/poultry/infectious-laryngotracheitis/overview-of-infectious-laryngotracheitis-in-poultry

74. https://issuu.com/mohamedelariny/docs/pathologyavidis

75. http://lib.dr.iastate.edu/vmpm_pubs/47/

76. http://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1013&context=zoonoticspub

77. 2012, Intervet International B.V. a subsidiary of Merck & Co., Inc.

78. https://issuu.com/mohamedelariny/docs/pathologyavidis

79. http://www.msdvetmanual.com/poultry/neoplasms/lymphoid-leukosis-in-poultry

80.https://en.wikipedia.org/wiki/Newcastle_disease#/media/File:

CSIRO_ScienceImage_325_The_Poultry_Killing_Newcastle_Disease.jpg

81. https://de.wikipedia.org/wiki/Newcastle-Krankheit

82. http://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1013&context=zoonoticspub

83. http://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1013&context=zoonoticspub

84. 2010, Picture book of infectious poultry diseases, www.fao-ectad-gaborone.org

85. 2012, Intervet International B.V. a subsidiary of Merck & Co., Inc.

86.https://commons.wikimedia.org/wiki/File:F%C3%A5sse_pesse_des_poyes_blank%C3%A8s_plakes_tch%C3%A5.jpg

87. 2010, Picture book of infectious poultry diseases, www.fao-ectad-gaborone.org

88. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:F%C3%A5sse_pesse_poyons_14dj_prum%C3%AE_boyea_drovou.jpg

89. 2010, Picture book of infectious poultry diseases, www.fao-ectad-gaborone.org

90. https://issuu.com/mohamedelariny/docs/pathologyavidis

91. http://www.msdvetmanual.com/poultry/avian-chlamydiosis/overview-of-avian-chlamydiosis

92. http://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1013&context=zoonoticspub

93. http://www.msdvetmanual.com/poultry/avian-chlamydiosis/overview-of-avian-chlamydiosis

94. http://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1013&context=zoonoticspub

95. http://vet.uga.edu/ivcvm/courses/afip/conf07/wsc12/wsc12_c03_fig01.jpg

96. http://vet.uga.edu/ivcvm/courses/afip/conf07/wsc12/wsc12_c03_fig02.jpg

97. http://www.msdvetmanual.com/poultry/avian-chlamydiosis/overview-of-avian-chlamydiosis#v4767087

98. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC98183/figure/F1/

99. http://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1011&context=zoonoticspub

100. 2010, Picture book of infectious poultry diseases, www.fao-ectad-gaborone.org

101. http://www.msdvetmanual.com/poultry/fowl-cholera/overview-of-fowl-cholera

102. http://market.avianua.com/wp-content/uploads/2014/08/hmpv-virus.jpg

103.http://www.neovac.com.ua/image/cache/catalog/Product/Vaxxion/%D1%81%D0%BD%D1%81%20%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%84-500x500.JPG

104. 2012, Intervet International B.V. a subsidiary of Merck & Co., Inc.

105. http://poultry.tekro.ua/health/item/26-salmoneloz.html

106. 2012, Intervet International B.V. a subsidiary of Merck & Co., Inc.

107. https://www.oie.int/doc/ged/D9308.PDF

108. http://poultry.tekro.ua/health/item/26-salmoneloz.html

109. https://naldc.nal.usda.gov/download/IND43894726/PDF

110. https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/3396/2356.pdf?

111. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4606735/figure/f2/

112. ttps://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4606735/figure/f1/

113. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4606735/figure/f1/

114. http://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1013&context=zoonoticspub

115. http://www.msdvetmanual.com/poultry/mycoplasmosis/mycoplasma-gallisepticum-infection-in-poultry

116. http://www.msdvetmanual.com/poultry/mycoplasmosis/mycoplasma-synoviae-infection-in-poultry

117. 2012, Intervet International B.V. a subsidiary of Merck & Co., Inc.

118. http://www.msdvetmanual.com/poultry/mycoplasmosis/mycoplasma-gallisepticum-infection-in-poultry

119. 2012, Intervet International B.V. a subsidiary of Merck & Co., Inc.

120. http://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1013&context=zoonoticspub

121. http://www.msdvetmanual.com/poultry/egg-drop-syndrome-76/overview-of-egg-drop-syndrome-76-in-poultry

122. https://etd.ohiolink.edu/!etd.send_file?accession=osu1397803878&disposition=inline

123. https://issuu.com/mohamedelariny/docs/pathologyavidis

124. http://www.msdvetmanual.com/poultry/neoplasms/marek%E2%80%99s-disease-in-poultry

125. 2010, Picture book of infectious poultry diseases, www.fao-ectad-gaborone.org

126. http://www.msdvetmanual.com/poultry/neoplasms/marek%E2%80%99s-disease-in-poultry

127. 2010, Picture book of infectious poultry diseases, www.fao-ectad-gaborone.org

128. http://www.msdvetmanual.com/poultry/neoplasms/marek%E2%80%99s-disease-in-poultry

129. 2010, Picture book of infectious poultry diseases, www.fao-ectad-gaborone.org

130. http://www.msdvetmanual.com/poultry/neoplasms/marek%E2%80%99s-disease-in-poultry

131. 2010, Picture book of infectious poultry diseases, www.fao-ectad-gaborone.org

132. 2010, Picture book of infectious poultry diseases, www.fao-ectad-gaborone.org

133. http://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1013&context=zoonoticspub

134. http://www.msdvetmanual.com/poultry/duck-viral-enteritis/overview-of-duck-viral-enteritis

135. http://www.msdvetmanual.com/poultry/duck-viral-enteritis/overview-of-duck-viral-enteritis

На початок